KOREANENGLISH
- 연구원소식 - 공지사항
공지사항
제목 2019년 통일교육원·제주평화연구원 공동세미나
작성자 JPI  (admin)
파일
2019-10-30 17:57:15

 

 

2019년 통일교육원·제주평화연구원 공동세미나

                            


                                일시: 2019116(), 15:30~17:30

                                장소: 한국정보화진흥원NIA글로벌센터

                                주최: 통일교육원 및 제주평화연구원